Reklamacija

Za sva pitanja u vezi sa reklamacijama, molimo da nam se javite na telefone 064/259-4009 i 064/131-88-95 ili pošaljite email na shop@drvetgroup.com kako bismo u što kraćem roku rešili situaciju.

Kupovina u našoj onlajn prodavnici smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na shop@drvetgroup.com.

U slučaju odustanka od ugovora, novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana proizvod se više ne može vratiti.

Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Na zahtev prodavca, banka će obaviti povraćaj sredstava na račun kupca.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Vraćanje robe vrši se isključivo preko službe PostExpress.

Linkovi za preuzimanje obrasca za odustanak od ugovora i ugovor o prodaji na daljinu: obrazac za odustanak od ugovora, ugovor o prodaji na daljinu.

X